A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

Klik onder het navigatiemenu bovenaan, de gewenste informatie aan.

De A.O.S.S.L. vzw organiseert jaar na jaar drie soorten Activiteiten:

 

Voor de leden:

Regelmatige wijnproefavonden

Een jaarlijkse wijnreis

De vervolmakingscursus

In het verleden organiseerden we eveneens een (bijna) jaarlijkse initiaitiecursus wijnkennis, open voor alle geïnteresseerden. Om economische redenen zijn we daar echter van afgestapt. Mochten we deze cursus opnieuw organiseren dan laten we dit weten op de frontpagina van deze website.

 

Voor de leden en sympathisanten:

Wij geven tevens het tweemaandelijkse tijdschrift "Het Blauw Boekje" uit.

Voor actuele informatie over onze Activiteiten raadpleeg onze Activiteitenkalender .

De laatste initiatiewijncursus had plaats in 2013. Tot nader order zijn er geen cursussen meer gepland in de toekomst. Mocht dit toch het geval zijn dan maken wij dit kenbaar op de frontpagina.

Deze wijncursus richtte zich tot de wijnliefhebber die een theoretische en praktische basiskennis wenst te verwerven. De lessenreeks wordt georganiseerd door de A.O.S.S.L. vzw, en geleid door een deskundige ter zake, met name de oenologische raadgever van de vereniging Prof. Dr. Kristof Van Hecke.

Het gaat om een brede inleiding tot de wijnkunde, gespreid over een zestal avonden, wekelijks van 19.30 tot 22.30 uur tijdens de maanden september tot en met december.

Iedere avond vangt aan met een geografisch opgebouwde, theoretische uiteenzetting over de wijnbouw. De uiteenzetting wordt gevolgd door een praktische oefening in het wijnproeven van 6 wijnen van de besproken streek.

De inschrijvingsprijs bedroeg in 2013 €375,00 (en €340,00 voor de -35 jarigen) , inclusief de syllabi en de wijnen, een gratis deelname aan één wijndegustatie van de A.O.S.S.L. en één jaar lidmaatschap van de vereniging. Dat houdt in dat de cursist één jaar het tijdschrift van de vereniging ontvangt en uitgenodigd wordt aan ledenprijs deel te nemen aan de degustaties.

Het organiseren van degustaties is wel het voornaamste werkingsmiddel van de A.O.S.S.L. vzw. Jaarlijks worden vijf à zes van die avonden ingericht, met gemiddeld zeventig aanwezigen. Eminente specialisten uit de Wereld van de wijn worden aangesproken om te zorgen voor informatie en voor commentaar. Door in te gaan op de uitnodiging van de vereniging, dragen deze niet alleen bij tot het hoog niveau van de proefavonden, maar kunnen zij ook getuigen van de ernst en de kritische onderlegdheid die de deelnemers aan die avonden aantonen bij de beoordeling van de voorgestelde wijnen.

De degustaties staan in eerste instantie open voor de leden en hun partners. Ten uitzonderlijke titel kunnen ook niet leden deelnemen, mits zij werden uitgenodigd door een actief lid.

Ieder jaar is er één zeer speciale degustatie die doorgaat onder vorm van een plechtig Kapittel. Dit is een bijeenkomst met volledige maaltijd, tijdens dewelke de tafelgenoegens, verschaft door de harmonie van wijnen en gerechten, luister wordt bijgezet door de plechtige intronisatieceremonie van nieuwe gezellen en van leden 'Honoris Causa'.

Klik hier om naar de lijst van de eregezellen te gaan.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een nieuwjaarsontmoeting op een bijzondere plaats in het Leuvense. Zo bezochten we de laatste jaren:

 • 2010 - Museumzaal van de Universiteitshallen van de KU Leuven
 • 2011 - Iers college
 • 2012 - Het Stuk
 • 2013 - Machinezaal van het Thermotechnisch Instituut van de KU Leuven
 • 2014 - HISTARUZ-museum van de K.U. Leuven
 • 2015 - Kunstencentrum OPEK - Leuven
 • 2016 - Belevingscentrum 14 - 18 te Tildonk
 • 2017 - Het Museum voor Dierkunde van de K.U. Leuven
 • 2018 - Chardonnay Château Meerdael - Oud-Heverlee
 • 2019 - Het Amerikaans College - Leuven
 • 2020 - Abdij van Vlierbeek - Kessel-Lo
 • 2021 - Geen live nieuwjaarsontmoeting owv Covid-pandemie
 • 2022 - Geen live nieuwjaarsontmoeting owv Covid-pandemie
 • 2023 - Craywinckelhof te Lubbeek
 • 2024 - Wijnpershuis te Leuven

Na een uitgebreid bezoek aan de site heeft de nieuwjaarsreceptie plaats. Ten tijde van de AOSSL-wijnopleiding ontvingen de cursisten die deelnamen aan het examen van de 'Initiatiecursus Wijnkennis' hun getuigschrift.

Voor de "oenophielen" (kenner of liefhebber van wijnen) uit de vereniging , die hun basiswijnkennis verder willen uitbreiden (wat met het regelmatig bijwonen van de gebruikelijke proefavonden niet altijd realiseerbaar is) , richt de A.O.S.S.L. Vzw aanvullende wijcursussen in.

Deze vervolmakingscursussen gaan dieper in op de materie van de initiatiecursus die zij uitbreidt tot andere wijnproducerende regio's of thema's. Een greep uit het programma van de laatste jaren:

 • 1999: Spanje
 • 2000: Italië
 • 2001: Duitsland
 • 2002: Wijn en gastronomie i.s.m. de restaurants "Spaans dak" en "Sire Pynnock"
 • 2003: Aanvullingen op de praktische oenologische kennis, het aanscherpen van de wijnwaarneming en                                        het verbeteren van de communicatie (Jim Bruyndonx)
 • 2005: Languedoc - Roussillon
 • 2008: Italië 
 • 2010: Kwaliteitsfactoren van de wijn 
 • 2011: Geuren, aroma's en smaken
 • 2012: Spanje
 • 2013: Wijn en gerechten
 • 2014: Bier proeven
 • 2016: Wijnlanden van Oost-Europa
 • 2018: Versterkte wijnen
 • 2019: Masterclass Wijn & Gerecht
 • 2020: Hout en wijn, hout in wijn
 • 2022: Champagne en schuimwijnen
 • 2024: Rhône (Frankrijk)

 

Verder gaand op een initiatief van enkele leden die in 1981 uitstappen hadden ingericht naar Rheingau en de Elzas, naar de Bourgogne en naar de Bordeaux streken, richt de vereniging sinds 1984 jaarlijks een AOSSL-wijnreis in. Het wordt telkens een gelegenheid voor een groep leden om samen bepaalde wijngebieden te bezoeken en om ter plaatse kennis te maken met een aantal wijnbouwers en hun produkten.

Opeenvolgend werden aldus reeds bezocht:

JaarBezochte wijnregio
1984 Val de Loire
1985 Bordeaux
1986 Moesel-Nahe-Rheingau
1987 Côtes-du-Rhône
1988 Elzas en de Deutsche Weinstrasse
1989 Medoc
1990 Zuid-Bourgogne en Jura
1991 Côtes de Provence
1992 Atlantische Loire
1993 De Champagne
1994 Het Zuid-Westen
1995 De Savoie, Bugey en Toulon
1996 Bourgogne Côtes d'Or
1997 Languedoc en Rousillon
1998 Val de Loire (Centre)
1999 Bordeaux (St Emilion en Rechter Oever)
2000 De Champagne en Auxerrois
2001 Côtes du Rhône
2002 Elzas
2003 Catalonië
2004 Castilla y León, Navarra en Aragon
2005 Duitsland
2006 Toscane
2007 Duitsland de zuidelijke regio's
2008 Bordeaux linker oever
2009 Italië: il Nord
2010 Languedoc / uitstap Champagne
2011 Chili / uitstap Luxemburg
2012 Corsica
2013 Puglia
2014 Hongarije
2015 Zuid-Portugal (Alentejo en Lissabon)
2016 Oostenrijk
2017 Sicilië
2018 Bourgogne
2019 Galicia & Bierzo (Noord-Spanje)
2020 Slovenië en Friuli (Italie) - Uitgesteld naar 2022 owv de Coronacrisis
2021 Loirestreek
2022 Slovenië en Friuli (Italie) - Uitgesteld owv de Coronacrisis
2022 Wijntrip naar het Maasland
2023 Umbrië (Italië)
2024 Wijnuitstap Heuvelland (België)
2024 Wijnreis Elzas (Frankrijk)

Klik hier om naar de lijst van de wijnreizen te gaan.

Er wordt een tweemaandelijks ledenblad uitgegeven waarin de uitnodigingen voor de proefavonden verschijnen, vergezeld van documentatie over het onderwerp van deze avonden, naast verslagen van de voorgaande degustaties. Het Blauw Boekje is tevens een instrument voor regelmatig contact met en informatie voor de leden.

Klik hier om naar de lijst van de Blauwe Boekjes te gaan.